Portfolio

Vervolg vondst fibula in Friesland

15 mei 2023
Een bijzondere mantelspeld uit de zevende eeuw krijgt een permanente plek in de collectie van het Fries Museum in Leeuwarden.

Rentmeester Jan Willemink: Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

12 mei 2023
Regent Jan Willemink uit Heemstede kreeg vrijdag 13 augustus een koninklijke onderscheiding voor zijn jarenlange inzet voor de hofjes in Haarlem.

Omgevingswet

29 maart 2023
De Eerste Kamer stemde dinsdag 14 maart in met de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024.

Balanstaxaties agrarische eigendommen

20 maart 2023
Voor verzekeringsmaatschappijen en vennootschappen worden regelmatig balanstaxaties uitgevoerd.